ISO 14001

Wij zijn gecertificeerd ISO 14001. Hiermee volden wij aan de milieuwet- en regelgeving. Het is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. We hebben onze milieurisico's in kaart gebracht en proberen hierdoor de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering beheersbaar te krijgen en indien mogelijk te verminderen.

Deze certificering wordt gezien als een goede aanvulling op de weg die wij zijn ingeslagen met de CO2 prestatieladder.