CO2-Beleid Pauw Dodewaard

CO₂-Prestatieladder niveau 5

Pauw Dodewaard heeft duurzaamheid en CO₂ bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te verkrijgen in onze CO₂ uitstoot. Door dit verkregen inzicht kunnen we gericht maatregelen en doelstellingen opstellen die deze CO₂ uitstoot kan verlagen. De CO₂-Prestatieladder vraagt van ons dat we inzage geven in de CO₂ uitstoot welke wij als bedrijf veroorzaken. Middels de documenten op deze pagina geven wij u ieder half jaar inzicht in onze CO₂ footprint, doelstellingen, maatregelen en communicatieberichten. Inmiddels hebben we tevens niveau 5 op de CO2 - prestatieladder behaald. Hier dien je verder te kijken dan je eigen organisatie en wordt er ook werk gemaakt van de CO2 - uitstoot in de keten en de sector.

A | INZICHT

Pauw Dodewaard heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in zijn CO₂-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik
  • Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. 


B | REDUCTIE

Als CO₂ reductiedoelstelling heeft Pauw Dodewaard het volgende doel gesteld:
5% CO₂ reductie in 2020 ten opzichte van 2016 (scope 1 & 2).

Deze reductiedoelstelling en bijbehorende maatregelen zijn opgesteld om effectief de CO₂-uitstoot te reduceren. 

Scope 3 doelstelling:
Pauw Dodewaard wil in 2024 2% minder CO2 uitstoten in de keten van riolering ten opzichte van 2020. 

C | COMMUNICATIE

Pauw Dodewaard communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief. 

D | PARTICIPATIE

Pauw Dodewaard neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dit Sturen op CO₂ van Cumela. Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) Download hieronder de documenten betreffende het CO₂-reductiebeleid van Pauw Dodewaard.